Rezultatele la proba scrisă pentru concursul de ocuparea posturilor de paznic și îngrijitor