Invitație de participare – Selecție consultanți individuali – Proiect ROSE/subproiect CARTA