In atenția candidatilor înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate, sesiunea 2023

In conformitate cu prevederile OUG nr. 56 din 11 Iunie 2023, inspecțiile speciale la clasa/probele practice/ orale, nu se mai susțin.
Concursul pentru angajarea personalului didactic de predare cu contract individual de muncă în sesiunea 2023 constă într-o probă scrisă pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educației.