Anunț începere semestrul al II-lea

Liceul de Arte ”Victor Brauner ” Piatra Neamț va începe semestrul al II-lea în SCENARIUL 2 (S2).

Acesta presupune participarea zilnică (față în față) a elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a.

ORDIN 3235 din 4.02.2021