Programul BANI DE LICEU 2017-2018

Bani de liceu 2017-2018

               Ca urmare a adresei Ministerului Educaţiei Naţionale nr.524AOB/22.08.2017, vă trimitem informaţii referitoare la derularea în anul şcolar 2017 – 2018, a Programului naţional de protecţie socială ’’Bani de liceu”, conform legislaţiei în vigoare.
Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program sunt Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004 şi OMEC nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială ’’Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare.
Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială’’Bani de liceu”:
> Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială  „Bani de liceu”  –  15 septembrie -1 octombrie;
> Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea de către comisii a eligibilităţii cererilor depuse -1 octombrie – 23 octombrie;
> Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat – 1 octombrie – 27 octombrie;
> Afişarea pe internet a listei beneficiarilor – 28 octombrie:
> Depunerea contestaţiilor – 28 octombrie – 2 noiembrie;
> Rezolvarea contestaţiilor – 2 noiembrie – 6 noiembrie.

Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe website-ul ministerului în categoria Programe naţionale, adresa Bani de liceu