Plan managerial

SEMESTRUL I

An școlar 2013-2014

ARGUMENT

Calitatea de membru al Uniunii Europene a României face din ţara noastră un partener în domeniul educaţiei şi formării profesionale la nivel european, determinând depunerea tuturor eforturilor posibile pentru diminuarea decalajului existent între ea şi celelalte state membre.

Asigurarea calităţii în  educaţie printr-un demers dinamic presupune implicare şi responsabilizare, pe de o parte, precum şi gândire strategică şi control, pe de altă parte, transpuse în practică prin descentralizare.

Prezentul Plan Managerial  a fost conceput din punctul de vedere al asigurării calităţii în procesul instructiv-educativ şi în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului preuniversitar românesc în spaţiul învăţământului european. Ca premisă fundamentală am avut în vedere faptul că  învăţământul joacă un rol fundamental în consacrarea unei economii globale, a unei societăţi globale a cunoaşterii şi a unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii.   

Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum şi disponibilitatea de a coopera, de a interconecta activităţi performante şi competitive din sfera cunoaşterii, din economie, din viaţa comunităţii. Astfel, învăţământul constituie o premisă a incluziunii sociale active, în contextul schimbărilor economice, sociale şi politice care se petrec pe continentul european. O zonă europeană deschisă a învăţământului aduce cu sine avantaje, în condiţiile respectării diversităţii, dar presupune eforturi continue în vederea înlăturării barierelor şi pentru dezvoltarea unei reţele de învăţământ care să stimuleze interculturalitatea, mobilitatea trans-europeană şi cooperarea.  

Construcţia unui învăţământ de calitate, desfăşurat într-o şcoală dotată la nivel european, reprezintă prioritatea Liceului de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamţ.

Planul Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

 • Legea Educaţiei nr. 1/2011
 • Legea nr. 128/1997, privind Statutul Personalului Didactic,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • O.M.Ed.C nr. 4466/04.07.2005, privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratelor Şcolare
 • Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • Ordinul 3770/1998 privind  Metodologia formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • Ordinele, notele, notificările, metodologiile şi precizările Ministerului Educaţiei Naţionale.
 • Buletinele Informative ale Ministerului Educaţiei Naţionale
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 2005.
 • Raportul I.S.J. Neamţ, privind starea învăţământului în judeţul Neamţ în anul şcolar 2008/2009.
 • Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ pentru perioada 2008 – 2014.
 • Strategia de dezvoltare economico – socială pentru perioada 2008 – 2014a Consiliului Judeţean Neamţ.
 • O.M.Ed.C.T. nr. 4889/08.08.2007, privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională la nivelul reţelei învăţământului profesional şi tehnic
 • Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, publicate în Monitorul Oficial
 • Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • Strategia Postaderare 2007 – 2013 a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării
 • Agenda Lisabona („Educaţie şi formare în 2010”);
 • Declaraţia de la Copenhaga (privind educaţia şi formarea profesională);
 • Procesul Bologna (privind crearea spaţiului european al învăţământului superior)

Plan managerial – Sem I – An școlar 2013-2014

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Edit by SiposIulyan.Ro