P.D.I.

MISIUNE

Deviza elevului: Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm. 

(„Non scholae, sed vitae discimus” ­ Seneca)

Deviza profesorului: „O şcoală urcă sau coboară prin profesorii care o slujesc”

Ştefan Bîrsănescu

Educaţia se face într-un parteneriat educational; de aceea se va avea în vedere în continuare constituirea unui grup partenerial cu precizarea direcţiilor prioritare şi a rolului asumat.

În cadrul acestui grup o atenţie deosebită o va avea comunitatea locală prin elaborarea unor programe cu privire la nevoile de educaţie ale comunităţii, organizarea unor acţiuni de interes comunitar în colaborare cu autorităţile locale şi cu instituţii ale comunităţii.

In perioada 2012-2016, strategia educaţională îşi propune:

reforma continuă cu valorificarea rezultatelor obţinute până în prezent

asigurarea educaţiei în interesul elevului, necesară atingerii obiectivelor propuse în orizontul de timp respectiv

Şcoala noastră îşi propune realizarea aceastei viziuni prin îndeplinirea următoarelor nevoi de bază:

 • dezvoltarea resurselor umane ale şcolii; formarea continuă;
 • refacerea şi modernizarea infrastructurii unităţii;
 • valorificarea pragmatică a noului curriculum national;
 • oferta de curriculum a şcolii;
 • proiecte de activităţi extracurriculare;
 • folosirea tehnologiilor informaţionale în activitatea şcolii;
 • instituirea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educational, social şi spiritual în folosul comunităţii;
 • realizarea unei atmosfere şcolare armonioase şi motivante;
 • păstrarea caracterului deschis colaborării cu familia şi comunitatea locală
 • integrarea şi adaptarea elevilor  la cerinţele şcolii şi asigurarea nevoilor educaţionale ale acestora.

 

VIZIUNE

„ARTELE…un grai izvorât din inimă şi menit să aducă dragoste şi înfrăţire printre cei pe care îi despart credinţe, obiceiuri deosebite. Artele sunt un grai în care se oglindesc fără posibilitate de prefăcătorie, însuşirile psihice ale omului şi ale popoarelor. „

George Enescu

Şcoala interacţionează cu mediul social, cultural şi economic, în vederea transformarea şcolii într-un important centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii. Instituţia noastră oferă condiţii pentru dezvoltarea individuala a copiilor, crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ, asigurarea experienţei individuale de învăţare, garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolară, apoi cea socială şi pentru accentuarea participării familiei în procesul de educaţie al copiilor.

Liceul de Arte”Victor Brauner” este o comunitate şcolară care oferă fiecărui elev realizarea la un nivel  înalt a următoarelor deprinderi, atitudini şi competenţe:

 • motivaţia pentru învăţarea permanentă (studiul individual şi în echipă), înţelegerea şi aprofundarea fenomenului artistic;
 • cultivarea tradiţiei şi promovarea activităţilor la nivel naţional şi european;
 • formarea  unui comportament corect;
 • înţelegerea   sensului   apartenenţei   la  diverse  tipuri   de  comunităţi:   locală,   naţională, europeană şi internaţională;
 • formarea unui adolescent autonom responsabil să decidă asupra propriei vieţi, să determine articularea traseului de dezvoltare psiho-aptitudinală şi intelectuală;  
 • dobândirea capacităţii de a rezolva probleme, de a lua decizii, de a gândi critic şi autocritic.

Prin educaţie cultivăm toleranţa, solidaritatea şi generozitatea.

ŢINTE STRATEGICE

 1. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii. Formarea competenţelor cheie.
 2.  Asigurarea calităţii proceselor de  predare şi învăţare, precum şi   a serviciilor educaţionale
 3. Monitorizarea învăţării permanente ca dimensiune majoră a practicii educaţionale
 4. Asigurarea bazei materiale a învăţământului preuniversitar
 5. Integrare Europeană şi cooperare internatională
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Edit by SiposIulyan.Ro