LISTA NOMINALĂ A PERSONALULUI ANGAJAT LA LICEUL DE ARTE ”VICTOR BRAUNER”