Invitație de participare pentru achiziție de bunuri – Proiect ROSE/subproiect CARTA