Concursul Internaţional de Interpretare Muzicală EMANUEL ELENESCU Piatra-Neamţ, România, ediţia a XXVII-a, 23–25 noiembrie 2017

REGULAMENT ELENESCU 2017

Fisa Elenescu 2017 SOLISTI

Fisa Elenescu 2017 MUZICA de camera

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Programul BANI DE LICEU 2017-2018

Bani de liceu 2017-2018

               Ca urmare a adresei Ministerului Educaţiei Naţionale nr.524AOB/22.08.2017, vă trimitem informaţii referitoare la derularea în anul şcolar 2017 – 2018, a Programului naţional de protecţie socială ’’Bani de liceu”, conform legislaţiei în vigoare.
Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program sunt Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004 şi OMEC nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială ’’Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare.
Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială’’Bani de liceu”:
> Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială  „Bani de liceu”  –  15 septembrie -1 octombrie;
> Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea de către comisii a eligibilităţii cererilor depuse -1 octombrie – 23 octombrie;
> Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat – 1 octombrie – 27 octombrie;
> Afişarea pe internet a listei beneficiarilor – 28 octombrie:
> Depunerea contestaţiilor – 28 octombrie – 2 noiembrie;
> Rezolvarea contestaţiilor – 2 noiembrie – 6 noiembrie.

Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe website-ul ministerului în categoria Programe naţionale, adresa Bani de liceu

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

TELVERDE EXAMENE NAȚIONALE

TELVERDE EXAMENE NATIONALE

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamț va invita la Concursul Național de Interpretare Vocală ELENA BOTEZ ediţia I, 9 – 10 iunie 2017, Piatra-Neamț, România

Regulament Concurs canto Elena Botez ed. I

Fisa inscriere (word) Concurs Elena Botez

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PAZNIC

REZULTATE FINALE CONCURS PAZNICAnunt post paznic

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE ARTISTICĂ PENTRU ELEVI Bienala „VICTOR BRAUNER” Piatra-Neamţ, Roanne, EDIŢIA II ianuarie–aprilie 2017

Regulament Bienala Victor Brauner 2017

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Conditii specifice 2017 – transfer/ pretransfer

 

Nr. crt. Condiții specifice de ocuparea posturilor didactice Grilă de evaluare
1. Probă practică/ scrisă (inspectie la clasă) – notă minimă 9,00; 10
2. Calificativul  ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 10
3. Cursuri de specialitate 10
4. Activitate de coordonare şi formare în specialitate dovedită prin documente 10
5. Participarea în proiecte naționale și europene 10
6. Performanțe dovedite în pregătirea elevilor la clasă 10
7. Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si extraşcolare cu impact la nivel local/judeţean/interjudeţean/ naţional/ internaţional 10
8. Minim grad didactic II 10
9. Portofoliu cu activități didactice școlare și extrașcolare 20

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ZIUA PORȚILOR DESCHISE

Luni 27 februarie 2017 se va organiza ”Ziua porților deschise ” la Liceul de Arte ”Victor Brauner”, zi în care părinții și copiii pot vizita spațiile destinate activităților la clasa pregătitoare , cât și sălile de studiu al instrumentelor muzicale și vor putea purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Proiect ” Competențe digitale și antreprenoriale în formarea artistică inițială ” din cadrul Programului Uniunii Europene pentru educație, formare profesională, tineret și sport 2014 – 2020 – Erasmus+, FLUX II

Afis selectie flux II Erasmus+ .jpg file

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

LISTA NOMINALĂ A PERSONALULUI ANGAJAT LA LICEUL DE ARTE ”VICTOR BRAUNER”

Lista_pesonalului_an_scolar_2015_-_2016

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Edit by SiposIulyan.Ro